ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ถาม-ตอบ 

ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ  
เพิ่มข้อมูล

ลำดับที่
คำถาม
1
 เมื่อไหร่อบต. จะมีงบประมาณพัฒนาน้ำปะปาหมู่บ้านบ้าง มีมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้ช่วงหน้าแล
2
 ไม่ทราบว่าภาษีตัวใหม่ เก็บเมื่อไรคะ
3
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเดือนพฤษภาคม 2563 จะเข้าวันไหนคะ
4
 นำ้ประปาหมู่ 3 ทั้งเหม็น ดำ และไม่ไหล แต่ค่าเรียกเก็บ การใช้น้ำสูงขึ้น  ตรวจสอบและกรุณ
5
 ผักตบชวาแน่นคลองนา  ไหลมาจากดอนทราบ  ติดสะพานข้างบ้าน อบต  สุนทร  ประมา
6
 เงินคนพิการเดือนกุมภา2562ออกวันไหนครับ  
7
 อยากทราบว่า น้ำประปาที่ใช้อยู่ เป็นน้ำประปาจริงหรือไม่ ทั้งดำและมีกลิ่น เดือนร้อนมาก ช่วยดู
สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 607,808

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.