ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์                  วิสัยทัศน์  “ ท้องถิ่นพัฒนา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน   ร่วมคิด   ร่วมทำ   พัฒนายั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันการทุจริต
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ITA อบต.ดอนทราย


  หน้าแรก     ด้านการบริการพื้นฐาน 

ด้านการบริการพื้นฐาน
ด้านการบริการพื้นฐาน  


ด้านการบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม

     - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 315  สายฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม

     - การคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสายย่อย ๆ  ในพื้นที่อีกหลายสาย

การโทรคมนาคม

     - เสาเครือข่ายสัญญาณระบบ truemove  จำนวน  1  เสา

     - เสาเครือข่ายสัญญาณระบบ DTAC จำนวน  3  เสา

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสา

การไฟฟ้า

     ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ และหน่วยงานราชการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

การประปา/แหล่งน้ำ

     การประปา

     ประชาชนในตำบลดอนทราย ได้รับการบริการด้านการประปาส่วนภูมิภาคบางคล้า และประปาหมู่บ้านของตำบลดอนทราย

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

     -  สระน้ำดิบประปาหมู่บ้าน  1  แห่ง

     -  คลองธรรมชาติ  13  สาย

     1)  คลองทางหลวง  หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4      

     2)  คลองยายหวาด  หมู่ที่ 1                         

     3)  คลองตาอู๋  หมู่ที่ 1                               

     4)  คลองตาหอม หมู่ที่ 1                             

     5)  คลองหนองโสน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2                 

     6)  คลองหนองเวียน หมู่ที่ 2                         

     7)  คลองดอนสะแก หมู่ที่ 2                          

     8)  คลองตาฉาย หมู่ที่ 2                              

     9)  คลองยายเทียบ หมู่ที่ 3                          

    10) คลองตารอด หมู่ที่ 3                             

    11) คลองไผ่แถว หมู่ที่ 3                            

    12) คลองลาดตาทา หมู่ที่ 3                         

    13) หนองลาดตาทา หมู่ที่ 1

สาส์นจากนายกฯ

นายสุพล สุขโขใจ
สาส์นจากนายก
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
กฎหมายน่ารู้
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ /Link กระทรวง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 607,754

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
งานจัดเก็บรายได้
ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
40/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
Tel : 038-583342   Fax : 038-584201
Email : Donsai_jj@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.